DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM BOYUTU İLE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI*

Süleyman KARAÇOR, Arif OLTULU

Özet


1970’li yıllarda ortaya çıkan kamu mali yönetimindeki kriz, mevcut ekonomik sistemin ve geleneksel kamu yönetiminin eleştirilmesine ve refah devletinin sorgulanmasına neden olmuş ve kamu yönetimin de yeni arayışlara başlanmıştır. Bu arayışlar sonucunda 20’inci yüzyıla hâkim olan geleneksel kamu yönetiminin katı, hiyerarşik ve bürokratik örgüt yapıları; yerini katılımı esas alan, esnek, özel sektörün uyguladığı yönetim tekniklerini benimseyen Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına bıraktığı görülmektedir. Devletin, sürekli olarak sorunların çözüm yeri olarak görülmesi beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Bu sorunlardan kurtulmak için özellikle yönetim alanında bir takım çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar önemli bir paradigma değişimi olarak Yeni Kamu Yönetimi Anlayışını karşımıza çıkarmaktadır. 1980 sonrası gündeme gelen Yeni Kamu Yönetimi (YKY) geleneksel kamu yönetiminden birçok konuda ayrılmakta ve yeni yönetim tekniklerini özellikle işletme yönetiminin benimsemiş olduğu bir takım ilkeleri kamu yönetiminde uygulama eğilim göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Kamu yönetimi; demokrasi; yönetişim; yeni yönetim anlayışı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü