ÖZGÜRLÜK ÇIĞLIĞININ YANKILANDIĞI SON KALE: EGEMENLİK

Kürşat KAN

Özet


Egemenlik kavram olarak yeni olmasına rağmen binlerce yıldır varlığını sürdüren bir olgudur. Son dönemlerde devlet kuramında en çok sözü edilen tartışma da yine egemenlik olmuştur. Sümerlerden günümüze değişen ve gelişen bir şekilde karşımıza çıkan kavram binlerce yıldır süregiden şiddet ve çatışmaların da ya sebebi ya da sonucu olmuştur. Modern devletin de en önemli gücü yine egemenliği içinde barındırmasıdır. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı kültürlerden, farklı dini inançlardan, farklı ekonomik sınıflardan ve farklı siyasal rejimlerden meydana gelen devletlerde kendi içinde büyük bir çatışma yaşanmaktadır. Tüm bu çatışmaların özündeki sebep egemenliktir.

Anahtar Kelimeler


Egemenlik; Devlet; Çatışma; Dönüşüm; Arap Baharı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü