BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ: SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Mehmet İNCE, Kübra ŞAHİN

Özet


Belediyelerin sunduğu hizmet kalitesini ölçen, hizmetten yararlanan vatandaşlardır. Beklentiler doğrultusunda hizmet kalitesi vatandaştan vatandaşa farklılık göstermektedir. Beklentileri kişinin sahip olduğu eğitim seviyesi, gelir durumu ve sosyal düzeyi gibi pek çok değişken etkilemektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Konya merkezde yer alan Selçuklu Belediyesinin sunduğu kamu hizmetlerini vatandaşların nasıl algıladıkları ve hizmet memnuniyet düzeyini belirleyen temel faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmanın amacına yönelik olarak Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde oturan vatandaşlar üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Belediye; Belediye Hizmetleri; Hizmet Kalitesi; Vatandaş Memnuniyeti

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü