AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DEĞİŞEN NÜFUS YAPISINDA GENÇLER VE AB’NİN GENÇLİK POLİTİKALARI

Elvattin AKMAN, Çiğdem ARGUN, Ekrem Yaşar AKÇAY

Özet


Son yıllarda dünya nüfusunun yapısının hızlı bir şekilde değişmeye başlaması azalan nüfus ile ilgili sorunlarla ilgilenme gereğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği de, dünyadaki her 14 kişiden birinin yaşadığı bir topluluk olarak sadece politik ve ekonomik değil, demografik olarak da dünyada önemli bir konuma sahiptir. Avrupa Birliği projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir yeri olan ve gelecekte de büyük roller üstlenecek olan gençler, Avrupa Birliği’nin değişen demografik yapısı içerisinde büyük öneme sahiptirler. Bu nedenle doğrudan doğruya gençlerle ilgili çalışmaların yapılması değişen demografik yapı ile birlikte bir gereklilik haline gelmiştir. Çalışmamızın amacı da, AB’nin gençlik alanındaki çalışmaları çerçevesinde, gençlik ile ilgili yasal düzenlemeleri, gençlik ile ilgili devlet kurumlarını, AB ile yürütülen gençlik politikalarını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler


Avrupa Birliği; Nüfus Yapısı; Gençlik Politikaları.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü