DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN İŞ TATMİNLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR AMPİRİK ÇALIŞMA: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

Enver AYDOĞAN, Aslı KÖSE, Gökçen ŞENEL

Özet


Hastaneler etkin bir yönetimle hizmetlerini daha nitelikli sunabilirler. Hastanenin amaçlarına ulaşabilmesi için eldeki insan gücü kaynağı ve maddi kaynakları uygun şekilde kullanabilmesi önemlidir. Özellikle hastanelerde örgütsel amaçlara ulaşmada insan kaynaklarının işten sağladığı tatmin çok önemlidir. İnsan kaynaklarının en önemlileri arasında hastane yöneticileri ön plana çıkmaktadır. Hastane yöneticileri işlerinden tatmin oldukları sürece başarılı olabilir ve sağlık kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmeye daha fazla odaklanabilir. Bu çalışmanın amacı Trabzon ilindeki hastane yöneticilerinin iş tatmin düzeylerini saptamak ve olası ilişkili faktörlerin iş tatminine etkilerini değerlendirmektir. Araştırma, Trabzon ilinde hizmet veren toplam 15 kamu hastanesinde çalışan toplam 130 üst düzey yönetici ile anket yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Üst düzey yönetici hastanede çalışan Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Başhemşire, Başhemşire Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı olarak tanımlanmıştır. Araştırmada 130 yöneticiye Minnesota Tatmin Anketi uygulanmıştır. Evrenin %10’u Başhekim (13 kişi), %26,2’si Başhekim Yardımcısı (34 kişi), % 29,2’si Hastane Müdür Yardımcısı (38 kişi), %11,5’i Başhemşire (15 kişi) , %11,5’i Başhemşire Yardımcısı (15 kişi), %11,5’i Hastane Müdürü (15 kişi) dür.

Anahtar Kelimeler


İş Tatmini; Kamu Hastaneleri; Üst Düzey Yöneticiler; Hastane Yöneticileri; Araştırma

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü