İHRACAT ODAKLI EKONOMİLERDE TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE KALKINMA: TÜRK VE KORE EKONOMİLERİ KARŞILAŞTIRMASI

Özgür SARI

Özet


Bu çalışma, gelişmekte olan ülkelerin ihracata dayalı ekonomilerinde teknolojik yeniliklerin ve inovasyonun rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kitlesel üretim sistemlerinin düşüşü, teknoloji ve tasarım odaklı üretimin küresel ekonomide ağırlık kazanması, gelişmekte olan ülkeleri, kendi ihracat odaklı ekonomilerini teknolojik yenilik ve inovasyon yoluyla küresel ekonomiye entegre etmeye itmektedir. Çalışmada Türk ve Guney Kore ekonomileri, kalkınmaya dair sosyolojik teoriler ile teknoloji ve inovasyona dair tartışmalar çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Türkiye, ekonomik liberalleşme ve kalkınma sürecine Kore’den önce başlamış olmasına rağmen, Kore Türkiye’den yüksek bir kalkınma seviyesine erişmiştir. Kore deneyiminin arakasındaki parametreler Türk kalkınma deneyimi ile karşılaştırılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Modernleşme, Kalkınma; Teknoloji; İnovasyon; Küreselleşme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü