YÖNETİCİLERİN OLDUKLARI VE OLMAK İSTEDİKLERİ YÖNETİCİLİK İLE ÇALIŞANLARIN BEKLENDİKLERİ YÖNETİCİ İLE GERÇEK YÖNETİCİLERİNİN YÖNETSEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLARIN SORGULANMASI ve ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Faik ARDAHAN

Özet


Örgütlerin ellerindeki maddi ve beşeri kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak amaçlarına ulaşmalarının temelinde yöneticilerin yönetsel yeterlilikleri ve organizasyon bilgi ve becerisi yatmaktadır. Yönetim insan topluluklarının mevcut olduğu her yerde ortaya çıkmakta, grup yarar ve ekonomisinin söz konusu tüm oluşumlar için gerekli bulunmaktadır. Günümüzde yöneticiliğin doğuştan kazanılan bir yetenek olmadığı, başarı için bazı kural ve yöntemlerin bilinmesi gerektiği ve bunların öğrenilebileceği kabul edilmektedir. Arkadaş gruplarından, aileden devlete kadar tüm birlikteliklerde öngörülen ortak amaçlar ve grubu oluşturan tüm bireylerin kişisel amaçlarının optimizasyonunun sağlanmasında görevli yöneticilerin sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerinin varlığı, bunların kullanılması için gerekli atmosferin oluşturulması ve kullanılmasın da yöneticilerin rolü ve payı oldukça büyüktür. Endüstriyel sektörün tersine, hatanın kabul edilmediği ve telafisinin çok zor olduğu, her bir uygulamasında büyük ölçüde müşteri ile yüz yüze olunan hizmet sektöründe yöneticinin başardığı görevler ve taşıdığı sorumluluk sebebiyle örgütsel etkinlikte ve verimlilikte katkısı oldukça fazladır. Bu boyutlarıyla yöneticilerin yönetsel özelliklerini sorgulandığı bu çalışmada Antalya şehir merkezinde bulunan dört ve beş yıldızlı otellerin üst düzey ve ara kademe yöneticileri esas alınmış ve anket uygulanmıştır. Yöneticilere likert ölçeğinde hazırlanan sorularla iki boyutlu sorgulama yapılmış, birinci boyutta nasıl bir yönetici olmak istedikleri ve mevcut halde nasıl bir yönetici oldukları sorulmuş, çalışanlara ise yine aynı sorgulama yapısıyla nasıl bir yönetici ile çalışmak istedikleri ve mevcut haldeki yöneticilerinin nasıl olduğu sorulmuş ve aralarındaki farklılıklar esas alınarak değerleme yapılmıştır. Genel olarak yöneticilerin olmak istedikleri yönetici ile çalışanların yöneticilerinde görmek istedikleri özellikler arasında bir uyum varken, hem yöneticilerde hem de çalışanlarda mevcut durum ile olunması istenen arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardır.

Anahtar Kelimeler


Yönetici tatmini; Yönetsel özellikler; İşgören tatmini

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü