SAĞLIK BAKANLIĞI WEB TABANLI MERKEZİ KAYIT MODÜLLERİNİN HASTANELERDE MUHASEBE DÜZENİ VE SİSTEMİ AÇILARINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Ferhat SAYIM

Özet


Sağlık kurumları sağlık hizmeti üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir örgüt ve yönetim gücüyle bir araya getirir. Sağlık kurumları; sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların tanısı tedavisi ve tıbbi rehabilitasyonu hizmetlerini sunmak amacıyla kurulan ve yönetilen; kamuya tüzel ve özel kişilere ait bütün birimler olarak tanımlanmaktadır. Sağlık kurumlarında muhasebe sisteminin kalitesi, kurumsal yönetim yapısının geliştirilmesi, sürdürülebilir gelişmenin tesisi için kritik bir başarı faktörü haline gelmektedir. Bu çalışmada, bir işletme olarak sağlık kurumlarında muhasebe sisteminin temel unsurlarının ifade edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden uygulamaya koyduğu yönetim ve izleme modüllerinin muhasebe düzenine ve sistemine ne tür katkılar sağlayabileceği analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Muhasebe; Muhasebe Düzeni; Sağlık Kurumları; Sağlık Ekonomisi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü