SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ANLAYIŞI OLARAK YENİLİK YETENEĞİ*

Fatma Nur YORGANCILAR

Özet


Bu çalışmada, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamada yenilik yeteneğinin rolü değerlendirilmektedir. İrdelenen iki kavram arasındaki koparılamaz bağıntının ortaya konulması mikro ölçekte olduğu kadar makro ölçekte de önem taşımaktadır. Günümüz dünyasının en büyük güç belirleyicisi olarak yenilik yeteneği derecesi, ülkelerin iktisadi ve sosyal refahlarının da belirleyicilerindendir. Çalışmada öncelikle, artan küreselleşme eğilimleri ile birlikte yeni bir anlam kazanmış olan rekabet olgusu, yenilik (inovasyon) kavramı içerisinde irdelenmektedir. Ülkeler açısından rekabet gücünün sürdürülebilir bir üstünlük haline getirilebilmesinde ülkelerin yenilik yeteneklerinin ve bu yeteneklerini geliştirebilme derecelerinin oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

JEL KODLARI: F59, F15, F01, E61. 


Anahtar Kelimeler


Yenilik Yeteneği; Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü; Küreselleşme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü