Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 7 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBEDE ULUSLARARASI UYUM VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MUHASEBE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Özet  PDF
Raif PARLAKKAYA
 
Sayı 15 (2008): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: BİR İNCELEME Özet  PDF
İsmail SEYREK, Murat SARIKAYA
 
Sayı 8 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1980’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLARIN YAPISAL GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
Cansel SEYMEN OSKAY
 
Sayı 15 (2008): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MODELING TURKISH M2 BROAD MONEY DEMAND: A PORTFOLIO-BASED APPROACH USING IMPLICATIONS FOR MONETARY POLICY Özet  PDF
Cem SAATÇİOĞLU, Levent KORAP
 
Sayı 9 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KAMU HARCAMA ÇEŞİTLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Özet  PDF
Ömer YILMAZ, Vedat KAYA
 
Sayı 16 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI VE TÜRK İŞÇİLERİNİN DURUMU Özet  PDF
Uluç ÇAĞATAY
 
Sayı 9 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi THE EFFECTS OF EXTERNAL MONETARY POLICY SHOCKS ON TURKISH MACROECONOMIC VARIABLES Özet  PDF
Ahmet TİRYAKİ
 
Sayı 17 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi EKONOMİK GELİŞME SÜRECİNE TARIMIN KATKISI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet  PDF
Adem DOĞAN
 
Sayı 9 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ TALEBİ VE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet  PDF
Murat NİŞANCI
 
Toplam 34 ögeden 26 - 34 arası << < 1 2 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar