Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 20 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ÖRGÜTİÇİ ÇATIŞMALARIN YÖNETİM SÜRECİ: OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME Özet  PDF
Cafer TOPALOĞLU
 
Sayı 19 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi DEVLET HASTANELERİNDE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA NEDENLERİ BİR ANKET UYGULAMASI Özet  PDF
Ali ŞAHİN, Erhan ÖRSELLİ
 
Sayı 11 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ÖRGÜTLERDE YILDIRMA UYGULAMALARI (MOBBİNG) VE ÇATIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet  PDF
Tuncer ASUNAKUTLU, Barış SAFRAN
 
Sayı 22 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ÖZGÜRLÜK ÇIĞLIĞININ YANKILANDIĞI SON KALE: EGEMENLİK Özet  PDF
Kürşat KAN
 
Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar