Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 21 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YÖNETİCİLERİN OLDUKLARI VE OLMAK İSTEDİKLERİ YÖNETİCİLİK İLE ÇALIŞANLARIN BEKLENDİKLERİ YÖNETİCİ İLE GERÇEK YÖNETİCİLERİNİN YÖNETSEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLARIN SORGULANMASI ve ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Özet  PDF
Faik ARDAHAN
 
Sayı 20 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MARKANIN PAZARLAMA AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ-MEMNUNİYETİ ÇERÇEVESİNDE OTOMOBİL SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Ferdi BİŞKİN
 
Sayı 21 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN İŞ TATMİNLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR AMPİRİK ÇALIŞMA: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Özet  PDF
Enver AYDOĞAN, Aslı KÖSE, Gökçen ŞENEL
 
Sayı 27 (2014): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TARSUS DEVLET HASTANESİ ARAŞTIRMASI Özet  PDF
Mehmet İNCE, Hasan GÜL, M.Yavuz GÖZÜKARA
 
Sayı 5 (2003): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YÖNETİCİLERİN İŞ TATMİNİ VE MEMNUNİYETİ Özet  PDF
Ali ŞAHİN
 
Sayı 6 (2003): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi COMMUNICATION RELATED DIMENSIONS OF TQM FROM THE POINT OF MARKETING AND CUSTOMER SATISFACTION VIEW Özet  PDF
Serdar PİRTİNİ
 
Sayı 13 (2007): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN İLAÇ ÜRETİM VE DAĞITIM FİRMALARINDA YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Hatice Necla KELEŞ
 
Sayı 14 (2007): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İÇ MÜŞTERİLERİN TATMİNİ VE İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ SÜPERMARKETLERİNDE BİR UYGULAMA Özet  PDF
Suzan ÇOBAN
 
Sayı 15 (2008): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi DENETİM FİRMALARININ SUNDUKLARI BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİNİN KALİTESİ VE MÜŞTERİ TATMİNİ Özet  PDF
Zeynep TÜRK
 
Sayı 19 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ÖRGÜTSEL ADALETİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA YÖNELİK BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Özet  PDF
Rana Özen KUTANİS, Muammer MESCİ
 
Sayı 19 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi HİZMET SEKTÖRÜNDE İLİŞKİ PAZARLAMASI Özet  PDF
Şükran KARACA
 
Sayı 19 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: İŞ STRESİNİN ARACILIK ROLÜ Özet  PDF
Ömer TURUNÇ, Ahmet ERKUŞ
 
Sayı 19 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KRİZ ORTAMINDAKİ ETKİSİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ Özet  PDF
Yalçın KARAGÖZ, Said KINGIR, Mehmet Selami YILDIZ
 
Sayı 27 (2014): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi DÖNÜŞÜMCÜ VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK TARZLARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özet  PDF
Müfide Şule EREN, Özlem Çakır TİTİZOĞLU
 
Sayı 19 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MARKA FARKINDALIĞI VE MARKA İMAJI UNSURLARINA KARŞI TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Ruziye COP, Yeliz BAŞ
 
Toplam 15 ögeden 1 - 15 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar