Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 25 (2013): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi HASTANELERDEKİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN KLİNİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DENİZLİ VE ISPARTA ÖRNEĞİ Özet  PDF
Nuri ÖMÜRBEK, Mükrime Öksüz DEMİRGUBUZ, M.Zihni TUNCA
 
Sayı 20 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi VERİ TABANINDA BİLGİ KEŞFİ SÜRECİ: GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ UYGULAMASI Özet  PDF
Abdulkadir ÖZDEMİR, Fulya Yalçın ASLAY, Handan ÇAM
 
Sayı 12 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KONYA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE MUHASEBE-FİNANS BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ ÖRGÜTSEL VERİMLİLİĞE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Ali ALAGÖZ, Muammer ZERENLER, Baki YILMAZ
 
Sayı 21 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ KAYNAĞI OLARAK BİLGİ Özet  PDF
Sema YİĞİT, Kubilay ÖZYER
 
Sayı 27 (2014): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE KURUMSALLAŞMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ’YE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Engin DİNÇ, Aykut KARAKAYA
 
Sayı 16 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’NİN BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN İNTERNETİN KULLANIMI: MUŞ İLİNDEKİ İNTERNET KAFE KULLANICILARININ AMAÇLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Aykut BEDÜK, Hüseyin BALCILAR
 
Sayı 17 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi BİLGİ ÇAĞI İŞGÖRENLERİNİN DEĞİŞEN YETKİNLİKLERİ VE İŞLETMELERİN YETKİNLİK BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Özet  PDF
Halil SAYLI, Veysel AĞCA
 
Sayı 17 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi GELECEĞİN FİNANSAL BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU: XBRL (EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE-GENİŞLETİLEBİLİR İŞLETME RAPORLAMA DİLİ) Özet  PDF
Adnan SEVİM, Fatih TEMİZEL
 
Sayı 8 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİNİN YENİLİKÇİ FAALİYETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ Özet  PDF
Rıfat İRAZ, Ebru YILDIRIM
 
Sayı 19 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KOBİ’LERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINA YÖNELİK YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARI “MERSİN İLİNDE BİR UYGULAMA” Özet  PDF
Ercan ÇİÇEK, Cemile ÇELİK
 
Sayı 18 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YÖNDEŞME: SOSYO–EKONOMİK İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ TARTIŞMAK Özet  PDF
Adem YILMAZ
 
Sayı 12 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi THE IMPACT OF GLOBALIZATION AND FINANCIAL REPORTING ON THE EFFICIENCY OF FINANCIAL MARKETS: AN ASSESSMENT FROM IT PERSPECTIVE Özet  PDF
Ahmet AĞCA, Seyfettin ÜNAL, M.Mesut KAYALI
 
Sayı 13 (2007): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi DEĞER MÜHENDİSLİĞİ (VALUE ENGINEERING) UYGULAMALARININ FONKSİYONEL ETKİNLİK AÇISINDAN İŞLETMELERİN SOMUT ve SOYUT VARLIKLARINA YÖNELİK OLASI ETKİLERİ Özet  PDF
Adem ÖĞÜT, Rıfat İRAZ, Muammer ZERENLER
 
Sayı 16 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YARATICILIK TEKNİKLERİNİN İŞLETME EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Özet  PDF
Hüsnü KAPU, Faruk BAŞTÜRK
 
Sayı 1-2 (2001): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBE BİLİM DALINDA BİLGİ İLETİŞİMİ VE TÜRKİYE YAYIN PROFİLİNE BİR BAKIŞ Özet  PDF
N.Ata ATABEY, Mustafa AY
 
Sayı 5 (2003): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi EN İYİ UYGULAMANIN TRANSFERİ İLE ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet  PDF
Esma Ülkü KAYA, Muhammet DÜŞÜKCAN
 
Sayı 5 (2003): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT Özet  PDF
Süleyman AÇIKALIN
 
Sayı 17 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN SEYAHAT ACENTALARINA YANSIMALARI; ONLINE SEYAHAT ACENTACILIĞI Özet  PDF
Lütfi AY
 
Sayı 9 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM VE BİLGİ EDİNME HAKKI Özet  PDF
Turgay UZUN
 
Sayı 26 (2013): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi HASTANELERDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ ETKİNLİĞİ: İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HASTANELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Azzem ÖZKAN, Filiz ÖZŞAHİN KOÇ, İbrahim ÇİDEM
 
Sayı 10 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YEREL YÖNETİMLER Özet  PDF
Fatih YÜKSEL
 
Toplam 21 ögeden 1 - 21 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar