Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 18 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARININ FARKLI İLLERİN ÜRETİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ Özet  PDF
A.Naci DOĞRUL, Mustafa ÖZER
 
Sayı 8 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN PARADİGMASI Özet  PDF
Mehmet ALAGÖZ
 
Sayı 20 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KÜRESEL KRİZ DÖNEMİNDE İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİ İLE BÜYÜMENİN TÜRKİYE EKONOMİK PERFORMANSINA ETKİSİ: TOPSİS YÖNTEMİ İLE ANALİZ Özet  PDF
Savaş ERDOĞAN
 
Sayı 22 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi EKONOMİK BÜYÜME FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA Özet  PDF
Göknur UMUTLU, Fatih Alpaslan YILMAZ, Selin GÜNEL
 
Sayı 23 (2012): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL LİBERALİZASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİNİN ARDL YÖNTEMİ İLE ANALİZİ* Özet  PDF
Şerife ÖZŞAHİN
 
Sayı 24 (2012): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İKTİSADİ BÜYÜME OLGUSUNA EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM: “BRIMCH” ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet  PDF
Mustafa GÖMLEKSİZ, Mehmet ALAGÖZ
 
Sayı 32 (2016): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZLERİ Özet  PDF
Hüseyin AĞIR
 
Sayı 31 (2016): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi BAĞIMSIZLIK SONRASI TÜRK CUMHURİYETLERİNDE YABANCI SERMAYENİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Özet  PDF
Bilal ÖZEL
 
Sayı 31 (2016): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi İTHALAT, İHRACAT VE BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Özet  PDF
Hakan ACET, Savaş ERDOĞAN, Melike KÖKSAL
 
Sayı 18 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi BÜYÜMENİN BİR KAYNAĞI OLARAK TİCARİ DIŞA AÇIKLIK Özet  PDF
Sinem Yapar SAÇIK
 
Sayı 11 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI İLE NEDENSELLİK TESTİ, 1926-1994 Özet  PDF
Muhsin KAR, Hüseyin AĞIR
 
Sayı 12 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE WAGNER TEORİSİ ÜZERİNE VAR ANALİZİ (1980-2005) Özet  PDF
Ahmet AY
 
Sayı 14 (2007): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İHRACAT-İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BİLGİ YAYILMALARI ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: JOHANSEN VE PESARAN SINIR TESTİ UYGULAMASI Özet  PDF
Pınar YARDIMCI, Doğan UYSAL
 
Sayı 15 (2008): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi THE CAUSALITY BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY Özet  PDF
Aslı AFŞAR
 
Sayı 17 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi BÜYÜMENİN BİR KAYNAĞI OLARAK TİCARİ DIŞA AÇIKLIK Özet  PDF
Sinem Yapar SAÇIK
 
Sayı 8 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (1992-2003) Özet  PDF
Doğan UYSAL, Savaş ERDOĞAN, Mehmet MUCUK
 
Sayı 9 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KAMU HARCAMA ÇEŞİTLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Özet  PDF
Ömer YILMAZ, Vedat KAYA
 
Toplam 17 ögeden 1 - 17 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar