Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 18 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi BÜYÜMENİN BİR KAYNAĞI OLARAK TİCARİ DIŞA AÇIKLIK Özet  PDF
Sinem Yapar SAÇIK
 
Sayı 20 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KAMU HİZMETİNE YANSIMASI Özet  PDF
Mehmet GÖKÜŞ
 
Sayı 32 (2016): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi KÜRESEL DÜNYADA ULUS DEVLET Özet  PDF
Hülya EŞKİ UĞUZ, Rukiye SAYGILI
 
Sayı 21 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ANLAYIŞI OLARAK YENİLİK YETENEĞİ* Özet  PDF
Fatma Nur YORGANCILAR
 
Sayı 21 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İHRACAT ODAKLI EKONOMİLERDE TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE KALKINMA: TÜRK VE KORE EKONOMİLERİ KARŞILAŞTIRMASI Özet  PDF
Özgür SARI
 
Sayı 24 (2012): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KÜRESELLEŞMENİN KENTLER ÜZERİNE ETKİSİ: “İSTANBUL ÖRNEĞİ” Özet  PDF
Hasan YAYLI
 
Sayı 24 (2012): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI VE BİR AKTÖR OLARAK DEVLETİN GÜCÜ* Özet  PDF
Fazlı DOĞAN
 
Sayı 17 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi BÜYÜMENİN BİR KAYNAĞI OLARAK TİCARİ DIŞA AÇIKLIK Özet  PDF
Sinem Yapar SAÇIK
 
Sayı 26 (2013): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ULUS-DEVLETİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE Özet  PDF
İbrahim Uğur ERKIŞ
 
Sayı 3 (2002): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMI: SORUNLAR, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Özet  PDF
Hasan Kürşat GÜLEŞ
 
Sayı 10 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KÜRESEL REKABETİN SUNDUĞU FIRSATLAR ve TEHDİTLER BAĞLAMINDA KOBİ’LERDE STRATEJİK YENİLİK YÖNETİMİ: SWOT ANALİZİNE DAYALI KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME Özet  PDF
Tahir AKGEMCİ, Adem ÖĞÜT, Mevhibe AY TOSUN
 
Sayı 11 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YÖNETİME KATILMA BİÇİMLERİ VE YEREL YÖNETİMLERDE DEMOKRATİK MEKANİZMALAR Özet  PDF
Hacer Tuğba EROĞLU
 
Sayı 11 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ VE KENTSEL YOKSULLUK: EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARIYLA KONYA ÖRNEĞİNDE YOKSULLUK Özet  PDF
Esra Banu SİPAHİ
 
Sayı 11 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi THE DEVELOPMENT OF MICROFINANCE IN CONDITIONS OF GLOBALISATION Özet  PDF
Stanisław FLEJTERSKI, Beata ŚWIECKA
 
Sayı 12 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi THE IMPACT OF GLOBALIZATION AND FINANCIAL REPORTING ON THE EFFICIENCY OF FINANCIAL MARKETS: AN ASSESSMENT FROM IT PERSPECTIVE Özet  PDF
Ahmet AĞCA, Seyfettin ÜNAL, M.Mesut KAYALI
 
Toplam 15 ögeden 1 - 15 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar