Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 18 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi EKONOMİK KRİZ, KOBİ’LERE YANSIMASI VE BİR ÇIKIŞ YOLU OLARAK BARTER Özet  PDF
Ender GÜLER, Baki YILMAZ
 
Sayı 22 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KOBİ’LERDE YENİLİK, YENİLİK STRATEJİLERİ VE BİR UYGULAMA Özet  PDF
Mehmet DENİZ
 
Sayı 15 (2008): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ÖZELLEŞTİRME VE SOSYAL DESTEK PROJELERİNİN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA Özet  PDF
Orhan KÜÇÜK
 
Sayı 28 (2014): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KOBİ’LERDE KULLANILAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİLERİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
M.Tahir DEMİRSEL
 
Sayı 1-2 (2001): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KOBİ’LERİN KREDİ YOLUYLA FİNANSMANINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA Özet  PDF
Nevin YÖRÜK
 
Sayı 1-2 (2001): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi BİR STRATEJİK YÖNETİM BOYUTU OLARAK KOBİ’LERİN FİNANSAL ANALİZİ Özet  PDF
Sabahat BAYRAK, Muhammet AKDİŞ
 
Sayı 7 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KÜRESEL BASKILAR KARŞISINDA GEÇERLİ BİR ÜSTÜNLÜK YÖNELİMİ OLARAK YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYEYE YÖNELİK BAKIŞIN KOBİ’LERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ-I Özet  PDF
Sabahat BAYRAK KÖK, Muhammet AKDİŞ, Celalettin SERİNKAN
 
Sayı 8 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KÜRESEL BASKILAR KARŞISINDA GEÇERLİ BİR ÜSTÜNLÜK YÖNELİMİ OLARAK YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYEYE YÖNELİK BAKIŞIN KOBİ’LERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ-II Özet  PDF
Sabahat BAYRAK KÖK, Muhammed AKDİŞ, Celalettin SERİNKAN
 
Sayı 10 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KÜRESEL REKABETİN SUNDUĞU FIRSATLAR ve TEHDİTLER BAĞLAMINDA KOBİ’LERDE STRATEJİK YENİLİK YÖNETİMİ: SWOT ANALİZİNE DAYALI KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME Özet  PDF
Tahir AKGEMCİ, Adem ÖĞÜT, Mevhibe AY TOSUN
 
Toplam 9 ögeden 1 - 9 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar