Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 25 (2013): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNE UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Özet  PDF
Ali ACAR, İsmail SEVİNÇ
 
Sayı 24 (2012): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIMLARIN BİR KAMU YÖNETİMİ POLİTİKASI OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Özet  PDF
Mehmet GÜNEŞ
 
Sayı 18 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi VATANDAŞ ODAKLI/VATANDAŞIN ODAKTA OLDUĞU YÖNETİM: KENT KONSEYLERİ VE SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Özet  PDF
Önder KUTLU, Sefa USTA, Mustafa KOCAOĞLU
 
Sayı 20 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI VE REFORMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ Özet  PDF
Handan TEMİZEL
 
Sayı 15 (2008): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KAMU YÖNETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE DÖNÜŞÜMÜN TEMEL UNSURLARI Özet  PDF
Orhan GÖKÇE, Erol TURAN
 
Sayı 22 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM BOYUTU İLE YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI* Özet  PDF
Süleyman KARAÇOR, Arif OLTULU
 
Sayı 11 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE DEVLET Özet  PDF
Hamza ATEŞ, Ahmet NOHUTÇU
 
Sayı 1-2 (2001): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA YENİ YÖNTEMLER Özet  PDF
M.Akif ÇUKURÇAYIR, Hülya EŞKİ
 
Sayı 3 (2002): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi AMERİKAN ‘HÜKÜMETİN YENİDEN KEŞFİ’ (‘REINVENTING GOVERNMENT’) REFORMU ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Özet  PDF
Orhan GÖKÇE, Önder KUTLU
 
Sayı 16 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi DİNAMİKLERİ, STRATEJİLERİ VE YÖNÜYLE KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM OLGUSU ÜZERİNE Özet  PDF
Hülya EŞKİ
 
Sayı 16 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YEREL YÖNETİMLER YERELLEŞ (M)İYOR MU?: MALİ YAPI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özet  PDF
Esra Siverekli DEMİRCAN
 
Sayı 17 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM VE YENİ YÖNETİM MODELLERİ Özet  PDF
Hülya EŞKİ
 
Sayı 11 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi PERSONEL REJİMİNDE BÜROKRATİK MODELDEN İŞLETMECİ ANLAYIŞA GEÇİŞ Özet  PDF
Veysel EREN
 
Sayı 1-2 (2001): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1980’li YILLARDAN BERİ UYGULANAN KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Özet  PDF
Orhan GÖKÇE, Önder KUTLU, Gülise GÖKÇE
 
Toplam 14 ögeden 1 - 14 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar