Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 32 (2016): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi BÖLGESEL REKABETTE DIŞ TİCARETİN ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİ Özet  PDF
Ayşe ÇOBAN, Orhan ÇOBAN, Duygu BAYSAL KURT, M. Aykut USLU
 
Sayı 28 (2014): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi DAİMİ İKAMETGÂHA GÖRE TÜRKİYE İÇ GÖÇLERİNDE KONYA İLİNİN YERİ (1980-2013) Özet  PDF
Abdurrahman DİNÇ
 
Sayı 3 (2002): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YEREL SİYASET VE KATILMA DAVRANIŞI: KONYA’DA KATILIM EĞİLİMLERİ Özet  PDF
M.Akif ÇUKURÇAYIR, Gülise GÖKÇE
 
Sayı 10 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KONYA İL MERKEZİNDE YAŞAYAN AİLELERİN HARCAMA KALIPLARININ EKONOMETRİK ANALİZİ (1994–2003) Özet  PDF
Zekeriya MIZIRAK
 
Sayı 11 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ VE KENTSEL YOKSULLUK: EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARIYLA KONYA ÖRNEĞİNDE YOKSULLUK Özet  PDF
Esra Banu SİPAHİ
 
Sayı 1-2 (2001): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KONYA’DA SİYASAL KÜLTÜR VE DEMOKRATİK DEĞERLER Özet  PDF
Orhan GÖKÇE, Birol AKGÜN, Hakan AFACAN
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar