Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 25 (2013): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBE DERSİNDE ÖĞRETİLEN KONULARIN/YÖNTEMLERİN UYGULAMADA TERCİH EDİLME DÜZEYİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Mehmet DEMİR
 
Sayı 21 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi SAĞLIK BAKANLIĞI WEB TABANLI MERKEZİ KAYIT MODÜLLERİNİN HASTANELERDE MUHASEBE DÜZENİ VE SİSTEMİ AÇILARINDAN DEĞERLENDİRMESİ Özet  PDF
Ferhat SAYIM
 
Sayı 31 (2016): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi DAVRANIŞSAL MUHASEBE BAĞLAMINDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DUYGUSAL ZEKA Özet  PDF
Mesut ÖZ, Burcu ASLANTAŞ ATEŞ, Gülbahar ÇİVİ
 
Sayı 13 (2007): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBE STANDARTLARININ OLUŞUMU VE UYGULANMA ALANI Özet  PDF
Baki YILMAZ
 
Sayı 28 (2014): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN FİNANSAL TABLOLARDA SUNULUM ESASLARI VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BİLGİ DÜZEYİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Ali DERAN, İncilay SAVAŞ, Atilla SÜRER
 
Sayı 24 (2012): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN İŞLEMLERİNİN MUHASEBE STANDARTLARI İLE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
Ayşe Gül HATİPOĞLU
 
Sayı 7 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBEDE ULUSLARARASI UYUM VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MUHASEBE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Özet  PDF
Raif PARLAKKAYA
 
Sayı 25 (2013): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YALIN ÜRETİM ORTAMINDA MALİYET YÖNETİMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME Özet  PDF
Rabia AKTAŞ
 
Sayı 32 (2016): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ SORUNLARI VE MESLEK ODALARINDAN BEKLENTİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN EKONOMİK ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ORDU ÖRNEĞİ Özet  PDF
Ali DERAN, İncilay ERDURU, Dursun KELEŞ
 
Sayı 30 (2015): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi SİGORTA EKSPERLİĞİNDE MUHASEBE UZMANLIK BİLGİSİNİN ÖNEMİ: PROMOSYON ÜRÜNLERDE ve KONSİNYE MALLARDA HIRSIZLIK SİGORTASINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Özet  PDF
Şule KIRKIK, Erol DEMİR, Mustafa KIRLI
 
Sayı 26 (2013): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi HASTANELERDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ ETKİNLİĞİ: İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HASTANELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Azzem ÖZKAN, Filiz ÖZŞAHİN KOÇ, İbrahim ÇİDEM
 
Sayı 27 (2014): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE KURUMSALLAŞMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ’YE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Engin DİNÇ, Aykut KARAKAYA
 
Sayı 1-2 (2001): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBE BİLİM DALINDA BİLGİ İLETİŞİMİ VE TÜRKİYE YAYIN PROFİLİNE BİR BAKIŞ Özet  PDF
N.Ata ATABEY, Mustafa AY
 
Sayı 4 (2002): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBE DENETİMİNDE BENFORD KANUNU TEMELLİ DİJİTAL ANALİZ Özet  PDF
Ali ALAGÖZ, Mustafa AY
 
Sayı 7 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ÇEVRE MUHASEBESİNE GENEL BAKIŞ Özet  PDF
Ayşe Tansel ÇETİN, Murat ÖZCAN, Rahmi YÜCEL
 
Sayı 12 (2006): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KONYA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE MUHASEBE-FİNANS BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ ÖRGÜTSEL VERİMLİLİĞE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Ali ALAGÖZ, Muammer ZERENLER, Baki YILMAZ
 
Sayı 13 (2007): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ELEKTRONİK TİCARET VE MUHASEBE SİSTEMATİĞİ Özet  PDF
Cemal ELİTAŞ, Oğuzhan AYDEMİR, Bilge Leyli DEMİREL
 
Sayı 14 (2007): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MUHASEBE DENETİMİNDE KULLANILMASI VE TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIM DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Mustafa AY
 
Sayı 28 (2014): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TMS-32, TMS-39 VE TFRS-7, TFRS-9 KAPSAMINDA FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM, MUHASEBELEŞTİRME, ÖLÇÜM VE AÇIKLAMALAR STANDARDINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Özet  PDF
Yunus CERAN, Merve ÖZ
 
Sayı 19 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE MUHASEBE – FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NIN ÇEVRESEL MALİYET VE BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Hikmet ULUSAN
 
Toplam 20 ögeden 1 - 20 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar