Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 25 (2013): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İNOVASYON VE İNOVASYON GÖSTERGELERİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI Özet  PDF
Mehmet Arif ŞAHİNLİ, Efecan KILINÇ
 
Sayı 25 (2013): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İSTANBUL’A GELEN SIRTÇANTALI TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Serhat HARMAN, A.Celil ÇAKICI, Ayten ATALAY
 
Sayı 22 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi AVUSTURYA VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Özet  PDF
Metin AKSOY
 
Sayı 23 (2012): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi YENİ EKONOMİDE ‘ÇOKLU MÜBADELE İLİŞKİLERİNİ’ AĞ ÜZERİNDE ORGANİZE ETME ARAYIŞI: E-TİCARET VE TÜRKİYE Özet  PDF
Nurcan TÖRENLi
 
Sayı 24 (2012): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN İŞLEMLERİNİN MUHASEBE STANDARTLARI İLE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
Ayşe Gül HATİPOĞLU
 
Sayı 32 (2016): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KANALLARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ Özet  PDF
Ceyhun Can ÖZCAN
 
Sayı 31 (2016): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi ÖZELLEŞTİRMELERİN FİNANS PİYASALARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet  PDF
S. Taha KETENCİ, Orhan ÇOBAN
 
Sayı 29 (2015): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi GLOBAL FİNANSAL KRİZLER VE IMF EKSENLİ YAPILANMADA TÜRKİYE Özet  PDF
Murat TURGUT
 
Sayı 29 (2015): Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi İNSANİ KALKINMA ENDEKSİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN EĞİTİM ENDEKS GÖSTERGELERİNİN OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Özet  PDF
Emine FIRAT, Aytaç AYDIN
 
Sayı 19 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE MUHASEBE – FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NIN ÇEVRESEL MALİYET VE BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ Özet  PDF
Hikmet ULUSAN
 
Sayı 20 (2010): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi CAGAN’IN PARA TALEBİ MODELİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ (1981-2003) Özet  PDF
Şenay SARAÇ
 
Sayı 22 (2011): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKALARININ BANKALARIN KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Özet  PDF
Orhan ÇOBAN, Selcan ŞAHİN
 
Sayı 14 (2007): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi İHRACAT-İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BİLGİ YAYILMALARI ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: JOHANSEN VE PESARAN SINIR TESTİ UYGULAMASI Özet  PDF
Pınar YARDIMCI, Doğan UYSAL
 
Sayı 5 (2003): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi DEVLETİN DIŞ BORÇLANMASININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özet  PDF
Muammer ZERENLER
 
Sayı 15 (2008): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) Özet  PDF
Ahmet AY, Şerife ŞAYLAN, İsmail KOÇAK
 
Sayı 7 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MUHASEBEDE ULUSLARARASI UYUM VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MUHASEBE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Özet  PDF
Raif PARLAKKAYA
 
Sayı 15 (2008): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: BİR İNCELEME Özet  PDF
İsmail SEYREK, Murat SARIKAYA
 
Sayı 8 (2004): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1980’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLARIN YAPISAL GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet  PDF
Cansel SEYMEN OSKAY
 
Sayı 15 (2008): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi MODELING TURKISH M2 BROAD MONEY DEMAND: A PORTFOLIO-BASED APPROACH USING IMPLICATIONS FOR MONETARY POLICY Özet  PDF
Cem SAATÇİOĞLU, Levent KORAP
 
Sayı 9 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi KAMU HARCAMA ÇEŞİTLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Özet  PDF
Ömer YILMAZ, Vedat KAYA
 
Sayı 16 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI VE TÜRK İŞÇİLERİNİN DURUMU Özet  PDF
Uluç ÇAĞATAY
 
Sayı 9 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi THE EFFECTS OF EXTERNAL MONETARY POLICY SHOCKS ON TURKISH MACROECONOMIC VARIABLES Özet  PDF
Ahmet TİRYAKİ
 
Sayı 17 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi EKONOMİK GELİŞME SÜRECİNE TARIMIN KATKISI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet  PDF
Adem DOĞAN
 
Sayı 9 (2005): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ TALEBİ VE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet  PDF
Murat NİŞANCI
 
Sayı 17 (2009): Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi A STUDY ON THE COMPETITION STRATEGIES IMPLEMENTED IN THE AIRLINE COMPANIES IN TURKEY Özet  PDF
İzzet KILINÇ, Mehmet Akif ÖNCÜ, Yunus Emre TAŞGIT
 
Toplam 34 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar